Сертификатът PRINCE2® Foundation е най-разпространеният сертификат по управление на проекти в световен мащаб, с над 800 000 сертифицирани човека.

Сертификатът PRINCE2® Practitioner е следващото ниво в сертификационната система PRINCE2®. Докато сертификатът PRINCE2® Foundation показва познаване на метода, сертификатът PRINCE2® Practitioner потвърждава, че кандидатът е постигнал необходимото равнище на разбиране как да прилага и приспособява PRINCE2®. Успешният практик по PRINCE2® трябва да е в състояние да започне да прилага метода в реални проекти.

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner