Сертификатът PRINCE2® Foundation е подходящ за хора, които нямат опит в управлението на проекти или не познават метода. За него няма никакви предварителни изисквания. Тук се прилага принципът на свидетелството за управление на МПС – за да управлявате автомобил, първо трябва да получите свидетелство, т.е. за да управлявате проект, първо трябва да се научите как да го правите.

Как да се подготвим за изпита?

Опитът на Проджекта в сертифицирането по PRINCE2® Foundation с близо 100% успеваемост показва, че най-ефективният начин е както следва:

  • Запознаване с метода с предварително предоставени материали (резюме на метода). Може просто да ги прочетете, без да се стремите да ги запомните

  • Предварителни упражнения с тестови въпроси от база данни с възможност за генериране на примерни изпити

  • Тридневно интензивно присъствено обучение и упражнения с тестови въпроси по време на обучението

Практически съвети

Ето някои полезни съвети, изведени от практиката:

  1. За да вземете изпита, не е необходимо да четете официалния наръчник „Managing Successful Projects with PRINCE2®”, ако разполагате с добри учебни материали. (В обученията, които организира Проджекта например, учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2.).

  2. Голяма роля за успешната подготовка за изпита играят тестовите въпроси. Добре е да имате достъп до база данни с въпроси.

  3. Предварителното запознаване с метода (преди евентуално обучение) прави подготовката по-лека и по-успешна.

  4. Вместо да се стремите да запомните буквално всички елементи на PRINCE2®, е по-добре да вникнете в логиката на метода. По време на изпита прилагайте логика и здрав смисъл.