Сертификатът PRINCE2® Practitioner е следващото ниво в сертификационната система PRINCE2®. Докато сертификатът PRINCE2® Foundation показва познаване на метода, сертификатът PRINCE2® Practitioner потвърждава, че кандидатът е постигнал необходимото равнище на разбиране как да прилага и приспособява PRINCE2®. Успешният практик по PRINCE2® трябва да е в състояние да започне да прилага метода в реални проекти.

Какви са предварителните изисквания за сертификата PRINCE2® Practitioner?

Няма изисквания за предверителен опит, но трябва да притежавате един от следните сертификати по управление на проекти:

 • PRINCE2® Foundation
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Какво представлява изпитът за сертификат PRINCE2® Practitioner?

Този изпит е по-различен от обикновените тестове с въпроси. Трябва да отговорите на въпроси, които са базирани на конкретен проектен сценарий, който получавате за изпита.

Форматът на изпита е следният:

 • Обективно тестване
 • 8 въпроса – 10 позиции във всеки въпрос, една точка за верен отговор на всяка позиция
 • Необходими са 44 или повече точки за успешен изпит (от общо 80) – 55%
 • Два и половина часа (150 минути) продължителност
 • По време на изпита може да се ползва официалният наръчник за PRINCE2 – „Managing Successful Projects with PRINCE2®“

   

Практически съвет
Изпитът PRINCE2® Practitioner е много по-труден от PRINCE2® Foundation. Ето защо е необходимо да се сдобиете и да се запознаете с официалния наръчник „Managing Successful Projects with PRINCE2®“, още повече, че той може да се ползва по време на изпита (по него не трябва да има бележки).