Притежаването на сертификат по управление на проекти показва няколко неща:

  • Че познавате основните понятия, добри практики и техники в управлението на проекти
  • Че притежавате необходимата компетентност, като условие за получаване на сертификата. Изискванията задоказване на компетентност може да включват практически опит, познания и поведение
  • Че имате дългосрочни професионални интереси в областта на управлението на проекти и се грижите за подобряване на своите компетенции
  • Че продължавате да се развивате в областта на управлението на проекти, като изпълнявате изискванията за продължаване на валидността на сертификата (когато не е безсрочен).

Ползите от сертифицирането по управление на проекти са свързани и с възможностите за:

  • Подобряване на квалификацията и по-успешно изпълнение на проектите, по които работите – изпитът изисква подготовка, в рамките на която се запознавате с добрите практики за управление на проекти в съответната сертификационна система;
  • Доказване на компетенциите пред работодатели, клиенти и партньори;
  • По-добро кариерно развитие;
  • Повече възможности за работа и по-високо възнаграждение. Проучванията в развитите страни показват, че сертифицираните лица получават по-високо възнаграждение от тези, които не притежават сертификат. Подобно проучване не е правено в България, но нашата страна следва общите тенденции;
  • Подобряване на контактите сред общността на ръководителите на проекти.