През месец март се проведоха първите за 2017 г. обучения и сертификационни изпити PRINCE2 Foundation и PRINCE2 Practitioner. Успеваемостта на изпитите и за двете нива беше 100%. Общият брой на сертифицираните по PRINCE2 през м. март е 23.

Leave a Comment