Ако преминете акредитирано обучение по PRINCE2®, изпитът се провежда от лектора в края на обучението. Това означава, че е не е необходимо предварително да заявявате и да си насрочвате изпит.

Такива обучения провежда Проджекта ООД.

От 2004 г. Проджекта активно съдейства за популяризирането и прилагането на методологията PRINCE2® в България, провеждайки повече от 40 обучения по метода. По поръчка на APMG (организацията, администрираща метода) е извършен и официален превод на български език на термините в PRINCE2®. Проджекта издаде и книгата „Управление на проекти с метода PRINCE2®“ на Кен Брадли – един от авторите на метода, и провежда голям брой обучения и сертификации.

Актуална информация за предстоящи обучения и насрочени дати за сертификационни изпити можете да намерите тук: